Info fra styret

Pins til dressjakka: pris 100kr BESTILLING: post@fredriksstadroklub.no ➡️

Fredriksstad Roklub

Stiftet 9.mai 1877

Slik holder du deg oppdatert

 

Her legger vi ut informasjon fra styret

 

Siste saker fra styret:

 

 

SEND SPØRSMÅL TIL STYRET

 
 
 
 

Noen kan oppleve at dokumentet ikke blir tilgjengelig for mobil, vi beklager dette! Det skyldes at din mobil ikke kan lese pdf, og eller ikke har nødvendlig nedlastet programvare. Dokumentene er alltid tilgjengelig via PC.

Fredriksstad Roklub

Mosseveien 17, 1610 Fredrikstad