Hjem

Sist oppdatert 01.02.2021, kl 19:30

Les tidligere artikler på Årebladet!

MÅNEDENS HISTORIE:

TURROING I 1919

STARTEN TIL SVERIGE I 1919
STARTEN TIL SVERIGE I 1919
HER I SORT HVIT
STARTEN TIL SVERIGE I 1919
STARTEN TIL SVERIGE I 1919
HER I FARGER
OP FORBI FOSSEN I 1919
OP FORBI FOSSEN I 1919
HER I SORT HVIT
OP FORBI FOSSEN I 1919
OP FORBI FOSSEN I 1919
HER I FARGER

Teksten under er tatt direkte ut av første bind - Historien om Fredriksstad Roklub.


På denne tid var turroningen kommet godt i sving i Fredriksstad. Hver søndag, når veiret var rimelig, gik veien ut i skjærgården eller op i landet; og "roterrænget" ble mere og mere kjendt, og klubbens medlemmer inds tur-roningens store betydning. Nogen rigtig "stortur" hadde vi dog ikke git os ikast med.


Det var vel i 1917, såvidt jeg husker, at vi i Fredriksstad Roklub tilfældigvis stiftet bekjendt-skap med langturroerklubben "Viking".


Jeg ber nu læseren, ikke at ta mig til indtægt for denne art turroing. Her i Fredriksstad har vi ardrig smid planer, om at ro til Indien eller Nord-polen: menvi hadde dog spekulert på en 14 dages eller 3 ukers tur, og jeg tror at overnnævnte bekjendt-skap satte fart i planene.


Jeg tror, som sagt, at det var i 1917, jeg kom en dag ned i båthuset, og der får jeg se en fremmed båt med dansk flag.


I båten sat der en mand med et umådelig langt skjæg, samt en mand til. Jeg hilste på disse karene, men vi hadde ikke vekslet mange ordene, før j eg fik øie på en lang senet krabar, som kom farende like på mig. Han præseterte sig som "Bullerup" eller noget i den retning.


Det var Ventegodt, den kjendte danske langtur-roer. Han var dengang på vei fra Kjøbenhavn, og om jeg ikke tar feil til Nordkap.


Vi snakket endel med guttene, hjalp dem til rette, sa adjø, og ristet på hodet..


Som jeg nævnte, vi blev bibragt litt ærgjerrighet i retning av lange turer, og i 1919 ble planene til virkelighet. Turen blev foretat i en dobbeltsculler og gikk fra Fredriksstad til Fredrikshald op gjennem Tistedalen og indre Østfold over til Sverige og gjennom Dalslandskanalen ned i Vännern. Her-fra gik turen forbi

Söffle til Arvika. Hjemturen gik over en række indsjøer i Värmland og Dalsland, gjennom Stora Lee og over i Ømarksjøen til Ørje. Fra Ørje over landtil Glommen og så ned til Fredrikstad. Hele turen var på ca. 600 km. og varte i 3 uker, strabasiøs, men rik på eventyr og oplevelser. 


Med Fredriksstad som utgangspunkt har man en glimrende anledning til turroing; og det er kun beklagelig, at dette endnu ikke er gåt op for vore roere.

En stamme interesserte turroere er av den største betydningen for en klub, ogdet har altid været Fredriksstad Roklubs ulykke, at man ikke har indset dette. 

Når engång forståelsen av vort glimrende indlandsterræng dæmrer, kan vi vente os ny opblomstring av rosporten i Østfold.Teksten du nettopp leste; var slik de skrev det i 1927.

137243537_3932401533471246_8955004834015700278_o
136978184_3932401520137914_4564479419251871468_o

VI MIMRER

VIDEOER FRA 2011 & 2012

Takk for besøket på hjemmesiden vår 


Hittil i år:


Har 1137 besøkt oss.


1.jan til 29.jan 2021.

Et åretak fra arkivet

Besøk fotoalbumet

Besøk vårt største album


Siden oppstarten i 2010 har de fleste bilder blitt lagt ut på Facebook siden til Fredriksstad Roklub. Bli gjerne venn med oss der, og følg roerne våre :) kanskje du også finner deg selv :) stor sjanse for det!

Fredrikstad