Hjem

Sist oppdatert 13.06.2021, kl 11:30

Les tidligere artikler på Årebladet!

ErgRace i løpet av sommeren

Etter innkommende midler har vi gått til innkjøp av lerret og projektor.

Slik at vi kan laste ned ErgRace som er en programvare for å kjøre

innendørs løp på arenaer.

Nå mangler det div koblinger og ledninger før vi er klare for det første løpet i treningrommet, som blir vår egen arena. 

Snart kan vi ro som Donald Duck i vårt eget treningrom 

Gratulerer med dagen 144 år 9.mai 2021

Nå starter vi på den 145 sesongen for Norges roere.


Jeg er stolt over å være en av de som elsker roing, det har gitt meg mye helt siden 10 års alderen.

I klubben har det vært stille det siste året, trist men vi kommer sterkere tilbake når vaksinen gjør at vi kan treffes igjen.


Vi har fått positive svar på våre søknader som gjør at vi kan utvikle treningsrommet vårt med nytt utstyr. Snart er romaskinene koblet sammen slik at vi kan holde et innendørs mesterskap, gleder meg.


2 nye båter er bestilt fra Tøger - nybegynnerbåter.


Vi har i vinter fått ny trener Simen Olsen som allerede har 2 nye gutter å trene.


Mastergruppen vår fortsetter å vokse, de trener godt i skog og mark. Gleder meg til at vi kan starte å ro.


Bryggen er lagt ut med ny rampe fra Torp Mekaniske.


Det er startet en prosess om bygging av gjestehavn og bobilparkering nord for oss helt inn til huset vår, vi har lagt inn en protest så vi får se hva som prioriteres i planutvalget. Vi gir ikke opp huset og treningsfeltet vårt uten kamp.


Til dere alle lykke til med den 145 sesongen.


Tekst: Egel

Foto: MK

HISTORIER OM FREDRIKSSTAD ROKLUB:

Landets første regatta fant sted i Fredrikstad/Onsøy.

Landets første kaproning fant sted for 144 års siden.

Klubbens første lag,

fv: Anders Børresen, Emil Mørch (stroke), Fritz Lorentzen (cox), John B. Bing, Thorleif Bache.

Allerede samme år Fredriksstad Roklub blev stiftet, arrangerte den en kaproning i Hankøsundet, nemlig 5. august 1877. Dette blev altså den første kaproning som har været avholdt her i landet, i utriggende båter, og Hankøsundet, som senere blev autorisert som kaproningsbane av Norges Rofound, er altså landets første bane, og kan samme med vor klub feire sit 50-års jubilæum iår. 


Riktignok var den første opmålte bane 5000 alen og begyndte oppe ved Ellinggårdskilens munding, medens den nuværende bane kun er 2000 meter. Den begynder litt søndenfor Saueholmen nord i sundet og indkomsten er litt søndenfor Hankø bads brygge.

Det første race som blev holdt hadde en mere privat karakter, idet der endnu ikke var stiftet nogen anden klub her i landet, men de 4 herrer fra Kristiania som vandt løpet, ga støtet til at Christiania Roklub blev stiftet allerede året efter i 1878. Samme år ble også den første Moss Roklub og den første Drammens Roklub stiftet. Uten konkurranse vilde ikke sporten få den nødvendige stimulanse, og de klubber, som var startet arbeidet derfor ivrig for dannelse av roklubber i andre byer og efter-som årene gir blev disse samlet i et Landsforbund til varetagelse av de fælles interesser og for at sikre den nødvendige enhet i konkurransereglerne. I dag står den idrætsgren godt organisert under Norges Roforbunds ledelse, hvem vår klub skylder den største honnør for al støtte, som er blir os til gjennom de år som er gåt.

Som allerede nævnt fandt den første kaproning sted den 5.august 1877 i Hankøsundet mellom et lag fra den nystiftede Fredriksstad Roklub og et lag av Kristiania-herrer over en 5000 alen lang bane. Båtens mandskaper var følgende:


Kristianialaget:

1. O. Nørregaard.

2. H. Maurer.

3. E. Eger.

4. A. Heuberg, stroke.

Ejnar Olsen, cox.


Fredriksstad Roklub:

 1. Johan Bing.
 2. 2 Th. Bache
 3. 3. A. Børresen.
 4. 4. E. Mørch, stroke.
 5. Fritz Lorentzen, cox. 


Som dommer fungerte generalkonsul Faye, som startet grosserer Thv. Capjon, som dommer ved måle konsol Søren Wiese. Kristiania-laget rodde jevnt og sikkert fra sine konkurrenter og seiret med en tid av 11´ 2´´ - Hankøs eiere hadde stillet hele badets etablissement til Fredriksstad Roklubs dispostition, og vi må med glæde tænke tilbake på den store redebonhet som badets eiere dengang og altid senere har vist rosporten og vor klub. Takket være disse omstændigheter fik den fleste kaproning det rette festlige præg, så den i ett og alt blev en stor sukces. 


Året efter, 28. juli 1878, deltok Fredriksstad Roklub i kaproning på Moss med 2 lag. Ialt deltok 5 lag, fra Christiania, Drammen og Fredriksstad, og Fredriksstad blaserte sig som nr 2 med «Gaiety» og som nr. 4 med «fram». Kaproningen ble arrangert av den nystiftede Moss Roklub. «Gaiesty» ble rodd av : J. Stousland, S. Øvergaard, Chr. Ellefsen, Emil Mørch (stroke).


Senere deltok Fredriksstad Roklub i kaproningen på Moss den 17. juli 1881 efter indbydelse av Christiana og Drammens Roklubber i forening. Fredriksstad blev nr 2 av 3 lag med følgende roere:

 1. M. Molvig.
 2. 2. Søren W. Mørch.
 3. 3. J. Ulsten
 4. M. S. Sørensen, stroke

Axel P. Nilsen, cox.


Den 21. august samme år indbød Fredrikshald Roklub Fredriksstad til en kaproning på Fredrikstshald havn. Fredriksstad efterkom indbydelsen og deltok med samme lag som i Moss og vandt løpet overlegent med en tid av 

12´ 27``. Banen var 5000 alen.

I 1882 fungerte Fredriksstad Roklub som arrangør av årets kaproning, som selv avholdt på Moss 9. juli.


Fredriksstadlaget bestod av:

 1. H. Semb.
 2. Søren W. Mørch.
 3. J. P. Ulsteen.
 4. Norvla dJ. Nilsen, stroke.

O. Q. Olsen, cox.

De ledet tre fjerdedeler av løpet, men måtte tilslut se sig slår av Christiania Roklub, som besatte 1ste pladsen.

Imidlertid skulde Fredriksstad Roklub få revanche året efter, idet klubben deltok i kaproningen i Holtekilen 28.juni i 1883 og vandt her 1ste præmien. Her var Christiania Roklub med på å arrangere den første internasjonale regattaen i Holtekilen i 1883, hvor det var med lag fra Stockholm og København. 

Laget til Fredriksstad Roklub besto av:

 1. M. Molvig.
 2. Søren W. Mørch.
 3. H. Semb.
 4. M. S. Sørensen, stroke.
 1. Bjøkstad, cox.


Fredriksstad ledet løpet den hele tid og seiret efter en rolig og kraftig roning med en tid av 14´ 35``. Løpet var 2 engelske mil og den temmelig kraftige sidevind satte meget sjø og generte roningen, hvilket influerte betydelig på tiderne. Premieutdelingen fandt sted ombord i S/S «Kong Ring», hvor prins Oscar utdelte pokalerne.

Laget av 1883 var after den tids forhold scenevante karer, som samtlige hadde stillet til start i tidligere års «Landskaproninger» og laget må utvilsomt betegnes som et av de teknisk set bedste lag Fredriksstad Roklub har stillet til start med., Dette skal i særlig grad skyldes at laget stroke M. S. Sørensen i årene forut hadde rodd på Themsen og med held hadde stillet til start for sin klub derover. Hvad han der hadde lært, fik hans gamle klub herhjemme nyde godt av. Også i senere år blev herr Sørensen indsigt på rosportens område nyttig for roklubben, idet han i en årrække sat som styremedlem og instruktør.
Teksten du nettopp har lest, er slik de skrev det på 1920-tallet.

Forklaring:


5000 alen var 3100 meter, det vil si at 1 alen er 67,75 cm.Året var 2017, da undertegnede ramlet over en video publisert på en lukket gruppe på Facebook. Nå for noen dager siden, fikk vi i Fredriksstad Roklub tillatelse til å publisere den bare på vår hjemmeside. 


Filmen skal ikke deles på andre medier. 

Fredrikstad, Onsøy, Sauholmen, Hankøsundet, på kaffetur med M/Y Elida, eiet av J.N. Jacobsen .Foto fra 1900

 • INNGÅR I SAMLING Fredrikstad Museum
 • EIER AV SAMLING Østfoldmuseene

Fredrikstad, Onsøy, Hankø, Husebukta, Hankø Bad, Varmbadet, Seilerkroa Foto: 1883

 • INNGÅR I SAMLING Fredrikstad Museum
 • EIER AV SAMLING Østfoldmuseene
Hankø Hotell
Hankø Hotell
 • INNGÅR I SAMLING Fredrikstad Museum
 • EIER AV SAMLING Østfoldmuseene

Regatta ved Holtekilen søndag 27. august 1893. 

Dampbåt med tilskuere fulgte løpet. Christiania Roklub vant løpet over Ormsund Roklub (stiftet i 1883).

Foto år: 1883.


På dette fotoet er det første innriggerlaget i Norge avbildet. Fotoet er tatt ved Holtekilen søndag 27. august 1893 og viser en regatta mellom Christiania Roklub og Ormsund Roklub (stiftet i 1883). Interessen blant publikum var stor. Christiania Roklub hadde mange passive medlemmer som var tilskuere ved stevner og var med på å gi de påfølgende festlighetene et stilfullt preg. Her ser vi tilskuerne følger med på løpet fra en dampbåt. Christiania Roklub vant løpet.

 • INNGÅR I SAMLING Norsk Maritimt Museum
 • EIER AV SAMLING Norsk Maritimt Museum
 • SKIP Kong Ring (dampskip) Foto år: 1882 

Foto: Fredriksstad Roklub

Prins Oscar overrækker pokalen til Fredriksstad Roklub.

Foto: Fredriksstad Roklub

Filmen har fått tidsriktig musikk 

Gjenfortalt av MK 

I ly av skjerpede tiltak i Viken

Stenges treningsentrene fra midnatt 15.03.2021.

Dette gjelder også oss.

Vi åpner forhåpentligvis etter påske.

Enn så lenge kom dere ut i skogen, vær kreative :)


Hilsen Styret  

137243537_3932401533471246_8955004834015700278_o
136978184_3932401520137914_4564479419251871468_o

VI MIMRER

VIDEOER FRA 2011 & 2012

Takk for besøket på hjemmesiden vår 


Hittil i år:


Har 1137 besøkt oss.


1.jan til 29.jan 2021.

Et åretak fra arkivet

Besøk fotoalbumet

Besøk vårt største album


Siden oppstarten i 2010 har de fleste bilder blitt lagt ut på Facebook siden til Fredriksstad Roklub. Bli gjerne venn med oss der, og følg roerne våre :) kanskje du også finner deg selv :) stor sjanse for det!

Fredrikstad