Hjem

Sist oppdatert 18.11.2020, kl 06:40

Les tidligere artikler på Årebladet!

Stem på oss!


Ved å trykke på linken nedfor her.


Vi samler 50 stemmer hver dag til å kvalifisert oss til morgendagens trekninger.


Du kan også støtte oss med en luftvaffel til kr 15,-


Takk for stemme og støtte :) 

Slik kan du støtte oss

Vi selger bokser fra Nordkak - siste bestilling 24.november 2020

Norges eldste roklub trenger din hjelp!

Vi ønsker å oppgradere vårt klubbhuset på Fjeldberg. 

STØTT OSS OG VI BLIR KJEMPEGLADE!


Gå til webshopen for å bestille - trykk på bestillingsknappen.

Skjermbilde 2020-11-08 kl. 22.56.24
Skjermbilde 2020-11-08 kl. 23.11.32
Skjermbilde 2020-11-08 kl. 23.11.48

Skjermbilde fra webshopen

Svaner i solnedgang


Her fikk fotografen muligheten til å komme tett på svanene, når de tok kveldsstellet sitt nede i strandkanten ved roklubben. Før de svømte videre inn i solnedgangen.


Foto: Morten Klipper

Treningsrommet er oppgradert!


Nå har vi fått et oversiktlig område for romaskiner, ny montert speilvegg i front og på motsatt side har vi fra før av knebøy, liggende rotak, sykler ++


Nyhet; klokke, tavle og treningsrom regler!


IMG_8528
IMG_8533

Ny porter m/vinduer 


Klubben har gått til anskaffelse av nye porter i båthallen.


Nå er begge portene ferdig montert, nå trekker det ikke lenger.


Nå mangler det bare litt planker og beslag på utsiden.

Takk for besøket på hjemmesiden vår 


15 923 har besøkt oss


I perioden 08.nov 2019 til 08.nov 2020


80 % via datamaskin

20 % via mobil

Et åretak fra arkivet

Besøk fotoalbumet

Besøk vårt største album


Siden oppstarten i 2010 har de fleste bilder blitt lagt ut på Facebook siden til Fredriksstad Roklub. Bli gjerne venn med oss der, og følg roerne våre :) kanskje du også finner deg selv :) stor sjanse for det!

Fredrikstad

Sist oppdatert 08.11.2020, kl 23:00

Les tidligere artikler på Årebladet!

Vi Gratulerer Fredrikstad Fotballklubb med opprykket til 1.divisjon 2021.


Slik kan du støtte oss

Vi selger bokser fra Nordkak - siste bestilling 24.november 2020

Norges eldste roklub trenger din hjelp!

Vi ønsker å oppgradere vårt klubbhuset på Fjeldberg. 

STØTT OSS OG VI BLIR KJEMPEGLADE!


Gå til webshopen for å bestille - trykk på bestillingsknappen.

Skjermbilde 2020-11-08 kl. 22.56.24
Skjermbilde 2020-11-08 kl. 23.11.32
Skjermbilde 2020-11-08 kl. 23.11.48

Skjermbilde fra webshopen

Et "åretak" fra klubbhistorien 1877 - 1927

I begynnelsen av året 1877 optok nogen unge mænd i Fredriksstad arbeidet for at få startet en roklub for at drive rosport efter engelsk mønster. Interessen for denne sportsgren var blit vakt ved det livlige samkvem som bestod mellom England og vor trælastby, og man mente at Glomen bød på gode betingelser for utøvelse av rosporten.


Der blev utsendt følgende indbydelse:


"Undertegnede har tænkt at eprette en roklub her i Vestre Fredrikstad til kommende sommer, saafremst et tilstrækkeligt antal vil deltage, det være som aktiv eller passiv.

Man har for at opnaa dette tænkt at burde forskrive 2 baader fra London hver for 4 mands besætning, der med fuldt inventarium on second hand antagelig, der med fuldt inventarium for ca. £ 20.-

Love samt anordninger vil senere blive udarbeidede.


THC. Capjon, Thorleift Bache, John B. Bing, Anders Børresen."


Man kan forstå at disse 4 indbydeere har nedlagt et intenst og meget interessert arbeide for at vække interesse for sit forehavende idet der tegnet sig ikke mindre end 52 medlemmer på den utsendte indbydelse, og på den konstituerende generalforsamling den 9.mai 1877 møtte 18 herrer. Disse valgte den første "Direktion", som kom til å bestå av følgende: Thorleif Back, formand. Anders Børresen, John B. Bing, Thv, Capjon og Emil Mørch.


Allerede den 17. april 1877 var de to første båter "Gaiety" og "Fram" avskibet fra London med S/S "Resolution". Disse båter var indkjøpt fra R. Simmons & Son, Putney ved velvillig bistand av Mr. J. Gallatly, som samme år 14.juni blev valgt til klubbens første æresmedlem for de store tjenester han hadde ydet klubben ved starten. De to første båter var utriggede med fastesæter og kostet £ 29.10.8.


Man hadde straks sikret klubben tomt til et båthus på et hensigtsmæssig sted på Bing & Co.s eiendom Ny Nygård og her blev så båthuset stående indtil 1885, da det måtte flyttes. I årene 1885-1895 stod huset på M.S.Sørensens eiendom på Kråkerøy. Efter at grosserer I.N.Jacobsen velvilligst hadde overlatt klubben plads til bådhuset på sin eiendom Nygård litt længere nede ved elven, ble huset flyttet dit ned. Her kom klubben til at ha sit tilhold i 21 år. Eftersom der kom mere fart i klubben og medlemsantal og båtantal vokste, blev man nødt til at se sig om efter en ny tomt, hvor man kunde få bygget sig et større og mere skikket båthus. Det gamle båthuset hadde ganske vist gjort sin tjeneste, men det holdt ikke længer mål og i de senere år blev også kulstøvet fra den nærliggende kulbod meget generende, så forholdene i båthuset var alt andet end inbydende for medlemmerne. 


Året 1916 blev et merkeår i klubbens historie, ti da blev det nye klubhus indviet. Det ligger på en ganske lav liten ø ute i Vesterelven like ved nordsiden av Isegran, og da grunden er meget fuktig og ofte oversvømmet av elven er huset bygget på pæler. Klubbens medlemmer er med rette stolt av sit lille hus, som ligger vis-a-vis promenaden på Cicignon og danner likesom en kontrasr til det promenadeliv som byen ungdom hengir sig til på den anden side. Det nye klubbhus ligger fritt og pent, og indredningen er efter omstændigherne såvidt rummelig og hyggelig at huset bidrar i høi grad til at holde medlemmerne samlet. Ti det skal være visst at boligforholdene tidligere virket meget trykkende, og var i ikke ringe grad en årsak til at så få søkte ind i klubben, således at det i lang til kun var de enkelte racelag som møtte frem. Imidlertid har boligspørsmålet også spillet en viss uheldig rolle, om man vil kalde det så i klubbens historie. Vi tænker da på den økonomiske side av saken, idet en stor del av den gjæld som så hårdt tynger i klubbens budget, skriver sig netop fra denne byggeperiode. Vi er imidlertid ikke i tvil om at det vil vise sig, at det løft som blev tat ved at bygge et virkelig klubhus har været og vil vise sig at bli til gavn for klubben også i fremtiden.


All tekst du nettopp har lest, et skrevet slik de skrev det 1920-tallet.

Redaktionskomite:

Egil Blakstad

ALf Brønlund

Rolf Koren

Otto L. Scheen

Svaner i solnedgang


Her fikk fotografen muligheten til å komme tett på svanene, når de tok kveldsstellet sitt nede i strandkanten ved roklubben. Før de svømte videre inn i solnedgangen.


Foto: Morten Klipper

Treningsrommet er oppgradert!


Nå har vi fått et oversiktlig område for romaskiner, ny montert speilvegg i front og på motsatt side har vi fra før av knebøy, liggende rotak, sykler ++


Nyhet; klokke, tavle og treningsrom regler!


IMG_8528
IMG_8533

Ny porter m/vinduer 


Klubben har gått til anskaffelse av nye porter i båthallen.


Nå er begge portene ferdig montert, nå trekker det ikke lenger.


Nå mangler det bare litt planker og beslag på utsiden.

Takk for besøket på hjemmesiden vår 


15 923 har besøkt oss


I perioden 08.nov 2019 til 08.nov 2020


80 % via datamaskin

20 % via mobil

Et åretak fra arkivet

Besøk fotoalbumet

Besøk vårt største album


Siden oppstarten i 2010 har de fleste bilder blitt lagt ut på Facebook siden til Fredriksstad Roklub. Bli gjerne venn med oss der, og følg roerne våre :) kanskje du også finner deg selv :) stor sjanse for det!

Fredrikstad